Ändringar i överlåtelsebeskattningen

 

Regeringen föreslår att överlåtelseskattesatsen för fastigheter, bostadsaktier och andra värdepapper sänks.

Om lagen godkänns, träder den i kraft vid årsskiftet men tillämpas retroaktivt redan från och med torsdagen den 12 oktober 2023. För kunder som har gjort bostads- och aktieaffärer under slutet av året återbetalar Skatteförvaltningen den överbetalda överlåtelseskatten inklusive ränta under början av nästa år.

Överlåtelseskatten för fastigheter sänks från fyra procent till tre procent och överlåtelseskatten för bostads- och fastighetsaktier från två procent till 1,5 procent. Överlåtelseskatten för övriga värdepapper sänks från nuvarande 1,6 procent till 1,5 procent.

Regeringen föreslår också att skattefriheten för första bostad* slopas. Lagen ska tillämpas från och med att den träder i kraft, det vill säga från och med den 1 januari 2024. Köp av första bostad som görs år 2023 är fortfarande skattefria.

 

Skatteförvaltningens meddelande, 12.10.2023

Mera info | Skattesatsen för bostäder, fastigheter och värdepapper ändras – för köp som skett under slutet av året återbetalar Skatteförvaltningen automatiskt den överbetalda överlåtelseskatten – vero.fi

 

*Om du köper din första egna bostad är du befriad från överlåtelseskatt om följande villkor uppfylls:

Du är 18–39 år vid tidpunkten för köpet.

Du äger 50 % eller mer av bostaden efter köpet.

Du köper bostaden som din stadigvarande bostad och flyttar in inom 6 månader från köpet.

Du har inte vid tidpunkten för köpet eller tidigare ägt minst 50 % av en bostadsaktie eller bostadsbyggnad.