Castrens Gata 16 A5, Östanpå

Nytt Pris! CASTRENS GATA 16 A5, BP: 40.000 € + låneandel ca 5.000 €.