Castrens gata 16 A5, Östanpå

Nytt Pris! CASTRENS GATA 16 A5, 44.500 € + låneandel 5.000 €