Pörkenäsvägen 422

Nytt pris!

PÖRKENÄSVÄGEN 422, Pörkenäs, Jakobstad

3 r+k+bdr 76,0 m2 + uthusbyggnad

BP: 65.000 €

Boka visning: info@riska.fi, 06 7884 444