Överlåtelseskatten sänktes

Lagen om överlåtelseskatt ändrades den 1.1.2024.

  • Överlåtelseskatten för fastigheter sänks från 4 procent till 3 procent
  • Överlåtelseskatten för aktielägenheter sänks från 2 procent till 1,5 procent

Lagen tillämpas retroaktivt på affärer som har genomförts från och med 12.10.2023. Skattesatsen bestäms baserat på datumet för köpeavtalets underskrift. För kunder som har gjort bostads- och aktieaffärer under slutet av året återbetalar Skatteförvaltningen den överbetalda överlåtelseskatten inklusive ränta under början av 2024.

Överlåtelseskattefriheten för första bostadsköpare upphörde den 1.1.2024. Du får skattefriheten om köpebrevet har undertecknats före detta.

Mera info | Skatteförvaltningen