Ab Mäklarbyrå J. Riska AFF [A]

Mäklarbyrå J. Riska är grundat 1990 och bedriver fastighetsförmedling i Jakobstad med omnejd. Vårt företags värdegrund bygger på att bedriva en sund och ärlig förmedlingsverksamhet i trygg och effektiv anda.

Som medlem i Finlands Fastighetsmäklareförbund rf [A] sedan 1990 kan vi garantera Er en sakkunnig förmedlingsservice. År 2004 tilldelades vi som första österbottniska förmedlingsbyrå förbundets kvalitetscertifikat, vilket tryggar såväl våra säljare som köpare.

AAA 2023Våra provisioner innehåller alltid samtliga kostnader såsom; värdering, marknadsföringskostnader, juridiska dokument, köpebrev, offentliga köpvittnesarvoden osv. Förmedlingsprovsion är från 4,10 % inkl. moms. För mera detaljerad information se vår prislista (pdf-fil). Vi ger Er naturligtvis gärna en offert när vi kommer på värderingsbesök.

 

Välkommen i bostadsaffärer!

Jan Riska, VD
AFF

Vår personal